Planovi - izvješća

Financijski plan za 2024.g.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.g.

Financijski plan za 2023. g.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. g. 

Financijski plan za 2022. g.

Financijski plan za 2021. g.

Financijski plan za 2020. g.

Financijski plan za 2019. g.

Financijski plan za 2018. g.

Financijski plan za 2017. g.

Financijski plan za 2016. g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2022.g., Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2022.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2021.g., Izvještaj o prihodima i rashodima , Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2021.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020.g. , Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. g.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. g.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. g.