Dom Crvenog križa

Smještaj

Doručak

Ručak

Večera

Upite poslati na e-mail adresu: crvenikrizrijeka@gmail.com

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka posjeduje Dom Crvenog križa u kojem se odvijaju razne aktivnosti i programi.

Dom se nalazi na adresi Janka Polića Kamova 32, u predjelu grada zvanom Pećine, smješten na izuzetno povoljnom položaju iz nekoliko razloga. Do Doma se dolazi glavnom cestom iz smjera istočnog ulaza za grad, a tom cestom prolazi i gradski autobus u smjeru gradskog centra te autobusnog i željezničkog kolodvora (autobusno stajalište u blizini Doma). U neposrednoj blizini Doma je željeznička stanica Pećine na kojoj staje većina vlakova što prometuju pravcem Rijeka – Zagreb. Do centra grada je svega 15-ak minuta hoda te je vrlo jednostavno organizirati razne obilaske i posjete. U blizini Doma su gradske plaže kao i najveći gradski Tower – shopping centar s kinom i zabavnim sadržajima.

 

Kapacitet smještaja je do 100 osoba. Većina soba za smještaj osoba su višekrevetne (dvije, tri i pet osoba) sa zajedničkim kupaonicama na katu. Manji dio soba uređen je za boravak voditelja ili članova delegacija (dvokrevetne i trokrevetne sobe, zajednička kupaonica za tri sobe, mini kuhinja). Dom ima kuhinju i restoran koji nude mogućnost organizirane prehrane. Tehnički opremljeni prostori omogućuju organiziranje seminara, predavanja, radionica i slično. U ljetnim mjesecima ugodno je boraviti na terasi i u parku Crvenog križa gdje se mogu provoditi razni večernji programi, druženja i slično. Isto tako u zimskom periodu možete boraviti u našem Domu u vrijeme tradicionalnog riječkog karnevala koji se održava početkom godine.

Osim smještaja i prehrane u prostorima Doma i u parku i tenis igralištu organiziraju se seminari, radionice, savjetovanja i osposobljavanja za potrebe provođenja raznih aktivnosti Crvenog križa za članove Crvenog križa – mlade, darivatelje krvi, aktiviste Crvenog križa Rijeka, a u Centru za darivanje krvi organiziraju se akcije darivanja krvi. Organiziraju se i tečajevi prve pomoći, sastanci članova Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švala“, Kluba mladih – „Pridruži nam se“, „Kluba 25 – mladi darivatelji krvi“, Kluba aktivista Crvenog križa i darivatelja krvi, te se održavaju sjednice Skupštine i Odbora Crvenog križa Rijeka kao i sastanci radno-savjetodavnih tijela.

 

Grupama mladih, darivateljima krvi i aktivista Crvenog križa, učenicima i članovima sportskih i sličnih društava, pored boravka u našem Domu, nudimo i pomoć pri organiziranju programa – obilazak i upoznavanje grada, izleti u bližu i dalju okolicu, posjeti nacionalnim parkovima ili po vašem izboru.

U mogućnosti smo pripremiti zajedničke aktivnosti s našim članovima Crvenog križa, mladima, aktivistima i darivateljima krvi – radionice, prezentacije, razmjenu iskustava.

 

Usluge smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka mogu se pružati članovima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca što se dokazuje potvrdom iz matičnog društva Crvenog križa, iskaznicom Crvenog križa ili knjižicom darivatelja krvi.