Kontakti

Uprava

UPRAVA:

Adresa:

Trg Republike Hrvatske 2/II ,51000 Rijeka
E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com

Telefon: 051/333-699, 051/333-493

 

INFORMACIJE:

Ravnateljica:

Doc.dr.sc. Petra Šuljić, prof.

Telefon: 051/333-699

 

Voditeljica Odjela računovodstveno-financijskih poslova:

Lidija Rudar

E-mail: racunovodstvo.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 051/333-493, 098/340-840

 

Koordinator za rad s mladima:

Ana Delonga, mag.phil; mag. paed.relig. et catech.
E-mail: radsmladima.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 098/340-805

 

Voditeljica Odsjeka darivatelja krvi:

Željka Kinkela
E-mail: darivateljikrvi.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 051/213-873

Besplatan telefon darivatelja krvi: 0800-200-221

 

Voditeljica rada s volonterima:

Tatjana Abram

E-mail: radsvolonterima.ckrijeka@gmail.com

Telefon: 051/335-380, 091/795-3161

 

Odjel zdravstvenih djelatnosti:

Ana Delonga, mag.phil; mag. paed.relig. et catech.

E- mail: zdravstveni.odgoj.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 098/340-805
 
Službenik za informiranje:
Jasminka Sternisa
E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com
Telefon: 051/333-699, 098/1744-230

Dom Crvenog križa

Adresa:

Janka Polića Kamova 32, 51000 Rijeka
E-mail:

recepcija.ckrijeka@gmail.com
Recepcija:

051/217-599, 098/340-806

Kuhinja:

E-mail: kuhinja.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 098/340-890

Prijavnica za volontiranje

Podatci za evidenciju darivatelja krvi

Prijavnica za članove mladih