Kontakti

Uprava

UPRAVA:

Adresa: Trg Republike Hrvatske 2/II ,51000 Rijeka
E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com

Telefon: 051/333-699, 051/333-493

 

INFORMACIJE:

Ravnateljica: Doc.dr.sc. Petra Šuljić, prof.

Telefon: 051/333-699

Voditeljica Odjela računovodstveno-financijskih poslova: Lidija Rudar

E-mail: racunovodstvo.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 051/333-493, 098/340-840

Koordinator za rad s mladima: Ana Delonga
E-mail: radsmladima.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 098/340-805

Voditeljica Odsjeka darivatelja krvi: Željka Kinkela
E-mail: darivateljikrvi.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 051/213-873

Besplatan telefon darivatelja krvi: 0800-200-221

Voditeljica rada s volonterima: Tatjana Abram

E-mail: radsvolonterima.ckrijeka@gmail.com

Telefon: 051/335-380, 091/795-3161

Voditeljica Odjela zdravstvenih djelatnosti: prim. Svjetlana Gašparović Babić dr.med.spec.
E-mail: zdravstveni.odgoj.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 051/217-502, 091/255-0792

Službenik za informiranje: Jasminka Sternisa

E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com
Telefon: 051/333-699, 098/1744-230

Dom Crvenog križa

Adresa: Janka Polića Kamova 32, 51000 Rijeka
E-mail: recepcija.ckrijeka@gmail.com
Recepcija: 051/217-599, 098/340-806

Kuhinja
E-mail: kuhinja.ckrijeka@gmail.com
Telefon: 098/340-890

Prijavnica za volontiranje

Podatci za evidenciju darivatelja krvi

Prijavnica za članove mladih