Rijeka zajedništva - širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka

NAZIV PROJEKTA: Rijeka zajedništva-širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka

 

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

 

PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Čavle

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je unaprijediti pružanje socijalne usluge pomoći u kući te pokrenuti pružanje usluge psihosocijalne podrške(tj. mobilnog tima).Ciljne skupine koje ostvaruju direktnu korist od projekta su ranjive skupine (starije i nemoćne osobe) na području UA Rijeka. Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti; Usluga pomoći u kući uključuje dostavu hrane, lijekova, namirnica, higijenskih i ostalih potrepština korisnicima. Ukupno će uslugu koristiti 100 pripadnika ciljne skupine. Ovim projektom direktno će se povećati broj korisnika za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, što će doprinijeti socijalnom uključivanju ranjivih skupina i osjećaju osobnog dostojanstva. Ostvarenje rezultata projekta doprinosi realizaciji specifičnih ciljeva poziva tj.unaprjeđenju kvalitete i širenju izvaninstitucijskih usluga, te pružanju podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanju svijesti javnosti o istome, čim se direktno doprinosi realizaciji općeg cilja projekta.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.746.494,10 kn


BESPOVRATNA SREDSTVA:
EU POTPORA: 1.484.519,98 kn
DRŽAVNI PRORAČUN: 261.974,11 kn


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 14.12.2021.-14.12.2023.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Željka Kinkela, crvenikrizrijeka@gmail.com

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA: www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr