NAZIV PROJEKTA: VISOKI KRVNI TLAK – TIHI UBOJICA

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Čavle
PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Cernik, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Ministartsvo zdravstva RH.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. i Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ (referentne oznake UP.02.2.1.04), Općina Čavle prijavila je projekt „Visoki krvni tlak-tihi ubojica“.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije visokog krvnog tlaka na području Općine Čavle i Općine Cernik.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta je 284.012,36 kn te je isti sufinanciran u 100% iznosu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. koji je Općina Čavle potpisala s Ministarstvom zdravstva (PT1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT2).
IZNOS EU POTPORE: 284.012,36 kn.


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18 mjeseci.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Općina Čavle: https://www.cavle.hr/, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, tel. 051 333 699, www.ck-rijeka.hr
ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA: www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr

PARTNERI:

Općina Cernik

Centar za socijalnu skrb Rijeka

Ministarstvo zdravstva REPUBLIKE HRVATSKE

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr