Pružam ruke - 2

NAZIV PROJEKTA: PRUŽAM RUKE-II
NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka
PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Čavle
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Glavni cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području Grada Rijeke i Općine Čavle. Projekt obuhvaća aktivnost Pružanje usluge potpore i podrške za 60 korisnika uz podjelu paketa kućanskih i higijenskih potrepština. Ciljne skupine projekta su osobe starije od 65 godine i odrasle osobe s invaliditetom.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 480.000,00 eur
BESPOVRATNA SREDSTVA:
– EU POTPORA: 408.000,00 eur
– DRŽAVNI PRORAČUN: 72.000,00 eur
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 23.02.2024. do 23.02.2027. godine.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, tel.051 333 699, www.ck-rijeka.hr
ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA: www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr

PARTNERI:

Općina Čavle

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr