Službenik za informiranje

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama Službenikom za informiranje određuje se Jasminka Sternisa.

Kontakt: crvenikrizrijeka@gmail.com

Telefon: 051 333 699

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

Izvješća

Izvješće za 2015 PDF
Izvješće za 2016 PDF
Izvješće za 2017 PDF, CSV
Izvješća za 2018.g. PDF, CVS
Izvješće za 2019.g.  PDF, CVS
Izvješće za 2020.g. PDF, CVS
Izvješće za 2021. – PDF, CSV

Izvješće za 2022. – PDF, CSV

Izvješće za 2023. – PDF, CSV

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka