POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „RIJEKA ZAJEDNIŠTVA“

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, utorak, 05. srpnja 2022.g. u sklopu završne konferencije projekta „Pružam ruke“ održana je i početna konferencija projekta „Rijeka zajedništva“ nositelja Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka te partnera Općine Čavle.

Projekt Rijeka zajedništva-širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka financiran iz poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvanins????tucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, a u okviru Itu mehanizma UA Rijeka

Cilj projekta je unaprijediti pružanje socijalne usluge pomoći u kući te pokrenuti pružanje usluge psihosocijalne podrške(tj. mobilnog tima).Ciljne skupine koje ostvaruju direktnu korist od projekta su ranjive skupine (starije i nemoćne osobe) na području UA Rijeka. Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti; Usluga pomoći u kući uključuje dostavu hrane, lijekova, namirnica, higijenskih i ostalih potrepština korisnicima, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi i sl. Ukupno će uslugu koristiti 100 pripadnika ciljne skupine. Ovim projektom direktno će se povećati broj korisnika za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, što će doprinijeti socijalnom uključivanju ranjivih skupina i osjećaju osobnog dostojanstva. Ostvarenje rezultata projekta doprinosi realizaciji specifičnih ciljeva poziva tj.unaprjeđenju kvalitete i širenju izvaninstitucijskih usluga, te pružanju podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanju svijesti javnosti o istome, čim se direktno doprinosi realizaciji općeg cilja projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi 1.746.494,10 kn te projekt traje od 14.12.2021.-14.12.2023.

Potrebno je istaknuti da je riječ o projektu koji je sličan projektu „Pružam ruke“ uz razliku što nemamo zaposlene gerontodomaćice već postojeće djelatnike CK Rijeka koji obavljaju navedene usluge. Kroz projekt su se oformila dva mobilna tima koja pružaju uslugu pomoći kroz dostavu namirnica, lijekova i sl., te dostavu toplog obroka. Također, nabavljeno je novo vozilo i opremljena je kuhinja dodatnim kuhinjskim aparatima i potrepštinama

Od travnja 2022. godine zaposlen je i psiholog koji pruža psihološku podršku i savjetovanje u domu korisnika.

Posebno je za istaknuti 100 korisnika kojima će biti pružena potpora i pomoć, a uzimajući u obzir promjene koje donosi proces starenja kao što su odlazak u mirovinu, povećani rizici od bolesti i invalidnosti, financijska ovisnost, socijalna isključenost i sl. , a što rezultira potrebom starih ljudi za potporom zajednice, odnosno razvijenost mreža i oblika pristupanja brizi i skrb o starijim i nemoćnim osobama. Zbog toga su izuzetno važne mjere i akcije koje se poduzimaju s ciljem očuvanja ili podizanja kvalitete života starih i nemoćnih ljudi.