POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA RIJEKA ZAJEDNIŠTVA

Poštovani,

Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta „RIJEKA ZAJEDNIŠTVA – ŠIRENJE IZVANINSTITUCIONALNIH USLUGA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA’’ (UP.02.2.2.15.0084) koja će se održati 13.studenog 2023. u Domu Crvenog križa Rijeka na adresi Janka Polića kamova 32 s početkom u 11:00 sati.

Konferenciji za medije prisustvovat će: ravnateljica Hrvatskog Crvenog Križa, Gradskog društva Crvenog Križa Rijeka dr.sc. Petra Šuljić,prof.,načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić, programski koordinator projekta Željka Kinkela i voditeljica projekta Dunja Zagorac Šimac.

Projekt Rijeka zajedništva-širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka

financiran je iz poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, a u okviru Itu mehanizma UA Rijeka.

Kroz projekt unaprijedio se sustav pružanja socijalne usluge pomoći u kući te pokrenulo pružanje usluge psihosocijalne podrške. Ciljne skupine koje su ostvarile direktnu korist od projekta su ranjive skupine (starije i nemoćne osobe) na području UA Rijeka. Projekt je podrazumijevao sljedeće aktivnosti; Usluga pomoći u kući – dostava toplog obroka, hrane, lijekova, namirnica, higijenskih i ostalih potrepština korisnicima, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi te uslugu psihosocijalne podrške. Ukupno će uslugu koristilo više od 100 pripadnika ciljne skupine.

U iščekivanju Vašeg dolaska

Ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

doc.dr.sc. Petra Šuljić,prof.