Odbor - nadzorni odbor

Odbor GDCK Rijeka

Odbor GDCK Rijeka je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Odbor GDCK Rijeka čine:

Kim Anić – Predsjednica
Nada Badurina – Dopredsjednica
Lorena Marotti – Dopredsjednica
Snježana Buneta Skorup – član
Stanislava Bušljeta – član
Radojka Grbac – član
Stipo Karaula – član
Karla Mušković član
Dobrica Rončević – član
Ivo Vidotto – član
Fred Zeidler – član

Nadzorni odbor GDCK Rijeka čine:

Danijela Sušanj
Ivo Schubert
Marijan Vundać

 

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa:

Badurina Nada
Suzana Janković

SJEDNICE ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 2017. do 2020.g.

SJEDNICE ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 2021. do 2024.g.