Prva pomoć za zaposlenike

Tečajevi prve pomoći za zaposlenike u sklopu zaštite na radu organiziraju se u trajanju od 10 školskih sati – predavači doktori medicine – licencirani predavači prve pomoći. Održavaju se u Domu Crvenog križa Rijeka, Janka Polić Kamova 32 ili prema dogovoru.

 

Cijena tečaja iznosi 73,00 eura.

 

Upit za provedbu tečaja može se u pismenom obliku proslijediti na e-mail:
crvenikrizrijeka@gmail.com ili na zdravstveni.odgoj.ckrijeka@gmail.com.