Prva pomoć za vozače

Tečajevi za potrebe osposobljavanja kandidata za vozače iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi organiziraju se u trajanju od 9 školskih sati po propisanom programu (dnevno najviše 3 sata) – predavači su licencirani liječnici osposobljeni u Hrvatskom Crvenom križu za predavače iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

 

Provedba nastave iz prve pomoći za kandidate za vozače propisana je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, u Pravilniku o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Pravilniku o sadržaju ispita predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

 

Tečaj prve pomoći za vozače održava se u Domu Crvenog križa u Rijeci, Janka Polić Kamova 32 (Pećine), u pravilu od utorka do četvrtka s početkom 16:30.

Cijena tečaja iznosi 73,00 eura. Popust na cijenu imaju:

  1. darivatelji krvi od 1 do 5 darivanja – 50% popusta,
  2. darivatelji krvi sa 6 i više darivanja – 100% popusta, te
  3. članovi Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka “Dr. Ante Švalva”, pod uvjetom da su članovi najmanje godinu dana, da sudjeluju u akcijama Crvenog križa te da imaju završen tečaj prve pomoći za mladež – 100% popusta.

Prijaviti se možete te saznati ostale informacije na telefon 098 340 805 radnim danom od 8 do 16 sati.

 

EDUKACIJA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI TE OSPOSOBLJAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U PRUŽANJU PRVE POMOĆI UČENICIMA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

 

Cilj edukacije je da nastavnici, odgajatelji usvoje osnovna znanja o bolestima i određenim stanjima kako bi mogli prepoznati promjene u ponašanju učenika, djece, i pojavu prvih simptoma te sa usvojenim vještinama staloženo i bez panike pružiti adekvatnu pomoć i tako spriječili daljnje komplikacije a u iznimnim situacijama, spasili život.

 

Usvojenim vještinama stječu određenu sigurnost kod pomaganja učenicima, nauči se kontrolirati paniku i bolje se nositi sa stresnom situacijom koja često sprječava pravovremenu reakciju.

 

Naučeno znanje i usvojene vještine uvelike pridonose i promjeni stava o bolesnim učenicima, kako kod odgojno-obrazovnih radnika tako i kod učenika. Stjecanjem dodatnih znanja i vještina odgojno-obrazovnih radnika pridonosi se sigurnijem boravku učenika u školskoj ustanovi.

 

Edukacija traje  8 sati kroz predavanja i praktični rad za grupu od 15 – 20 polaznika. Teme koje se obrađuju su: Astma, Konvulzije, Hiperventilacija, Šećerna bolest ( hipoglikemija i hiperglikemija), Alergija i anafilaktički šok, Krvarenje i otvorene ozljede, Ozljede kostiju i zglobova , Dijete bez svijesti koje normalno diše, Osnovno održavanje života. Edukaciju provodi licencirani predavač prve pomoći.

 

Sve upite o provedbi programa možete poslati na e- mail : crvenikrizrijeka@gmail.com ilizdravstveni.odgoj.ckrijeka@gmail.com