Program za vrtiće i škole

Pomladak i mladi Crvenog križa u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima organizirani su u osnovna društva mladih Crvenog križa. Osnovnim društvom rukovodi povjerenik Crvenog križa, u pravilu odgojno obrazovni djelatnik imenovan od strane Ravnatelja ustanove, koji surađuje s Odjelom rada s mladima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

 

Program rada podmlatka i mladih osmišljava Komisija za rad s mladima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, a sastoji se od nekoliko cjelina:

 

1. ŠIRENJE ZNANJA O CRVENOM KRIŽU

– Humanitarno pravo (prava djece) i

– Međunarodno humanitarno pravo

 

2. ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI

– Zdravstveno prosvjećivanje

– Upoznavanje s osnovama prve pomoći

 

3. SOCIJALNE AKTIVNOSTI

– Akcije solidarnosti

– Sabirne akcije

– Dobrosusjedska pomoć

 

4. PRIPREMA ZA KATASTROFE

– Projekt „Zajedno – informirani – pripremljeni“

 

5. AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

– Rad na terenu

– Širenje znanja o zaštiti okoliša