blood bags, red, red blood cells-91170.jpg

Hitan apel darivateljima krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Klinički bolnički centar Rijeka pozivaju građane, darivatelje krvi i one koji će to tek postati, da zbog nedostatnih zaliha daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu.

Poziv se prvenstveno odnosi na krvne grupe:

0 pozitivna (0-)

A pozitivna (A+)

Darivatelji ostalih krvnih grupa također su dobrodošli.

U Zavod se na darivanje krvi može doći danas (15. lipnja) te u srijedu i četvrtak (16. i 17. lipnja) od 8 do 19 sati.