SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-A

Svake godine 1. prosinca u svijetu i Hrvatskoj brojnim događanjima i aktivnostima obilježava se Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog otkrivanja, pravovremenog liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije. U ciljeve spada i ukazivanje na važnost testiranja te zaštita spolnog i reproduktivnog zdravlja. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije i AIDS-a je crvena vrpca (engl. red ribbon).

Prevencija

Tri su osnovna načina prijenosa HIV-infekcije: 1. nezaštićeni spolni odnos sa zaraženom osobom, 2. putem krvi ili krvnih produkata (zaraza je moguća ako se koristi zajednički pribor – igle i šprica, za ubrizgavanje droge) te 3. sa zaražene majke na dijete.

HIV se NE može prenijeti uobičajenim međuljudskim kontaktima, rukovanjem, grljenjem, ne prenosi se u kontaktu s predmetima kao što su javne telefonske govornice, novac, ručke u vlaku, tramvaju ili autobusu, korištenjem javnih zahoda, bazena ili sauna. Isto tako ne prenosi se preko posuda za jelo, čaša, ručnika, posteljine. Ne prenosi se šmrcanjem, kašljanjem i kihanjem. Ne prenosi se frizerskim i kozmetičkim tretmanima.

S obzirom na to da ne postoji cjepivo protiv HIV-a, jedini način za prevenciju bolesti je izbjegavanje rizičnih oblika ponašanja. Prevencija AIDSA uključuje brigu za vlastito zdravlje: odgovorno spolno ponašanje i ne korištenje droga, a svi koji su se upustili u rizično ponašanje trebali bi se testirati i, ako su pozitivni, o tome obavijestiti sve osobe koje su mogli zaraziti.