Skupština

Skupština GDCK Rijeka

Skupština GDCK Rijeka je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Temeljem članka 21. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na sjednici održanoj 06.10.2020. donijela je Odluku o broju članove Skupštine budućeg mandata 2021.-2024. godine, prema kojoj su članovi Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka:

Anić Kim – Predsjednica

Badurina Nada

Ban Darinka

Buneta Skorup Snježana

Bušljeta Stanislava

Butorac Vedran

Ćorak Davor

Fatur Vida

Gašparović Babić Svjetlana

Grbac Radojka

Hlača Mladen

Janković Suzana

Jardas Arsen

Juretić Irena

Karaula Stipo

Kezić Ludmila

Klarica Marin

Kolonić Anamarija

Manola Ljiljana

Marotti Lorena

Mušković Karla

Pajdak Milan

Pinoza Kukurin Zorina

Ponte Vesna

Prpić Petar

Purković Vesna

Rončević Dobrica

Sanković Vukelić Anđelka

Sochor Vesna

Sterpin Mauro

Tibljaš Danijela

Vidotto Ivo

Wagner Hilda

Zeidler Fred

Radno – savjetodavna tijela

Temeljeći se članka 29. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka Skupština Gradskog društva Crvenog križa Rijeka ima 15 radnih tijela.

Radno – savjetodavno tijelo: Broj članova:

Savjet darivatelja krvi

– Izvršni odbor

 
 
13
Komisija za difuziju znanja o Ženevskim konvencijama
 
3
Komisija za zdravstveni odgoj
 
5
Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti
 
5
Komisija za borbu protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti
 
5
Komisija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline
 5
Komisija za rad mladih
 
3
Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći
 
3
Komisija Službe traženja
 
3
Komisija za međuopćinsku, međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 
3
Komisija za priznanja i odlikovanja
 
3
Komisija za propagandu
 
3
Terenska jedinica Crvenog križa Rijeka “Dr. Ante Švalba”
  
Štab za provođenje akcija “Solidarnost na djelu”
 7
Komisija za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama i oružanom sukobu i ratu
 
 
Poslove Komisije odrađuje Krizni stožer Gradskog društva Crvenog križa Rijeka

SJEDNICE SKUPŠTINE GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA – 2021. do 2024.g.