POZIV NA OKRUGLI STOL U SKLOPU PROJEKTA RIJEKA ZAJEDNIŠTVA – ŠIRENJE IZVANINSITUCIONALNIH USLUGA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA, UP.02.2.2.15.0084

Pozivamo Vas na okrugli stol na temu DEINSTITUCIONALIZACIJA I ŠIRENJE MREŽE IZVANISTITUCIONALNIH USLUGA NA PODRUČJU UA RIJEKA, koje će se održati dana 06.12.2023. godine, u Domu Crvenog križa Rijeka na adresi Janka Polića Kamova 32 s početkom u 11:00 sati.

Projekt Rijeka zajedništva-širenje izvaninstitucionalnih usluga na području aglomeracije Rijeka

financiran iz poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvanins􀆟tucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, a u okviru Itu mehanizma UA Rijeka

Cilj projekta je unaprijediti pružanje socijalne usluge pomoći u kući te pokrenuti pružanje usluge psihosocijalne podrške(tj. mobilnog tima).Ciljne skupine koje ostvaruju direktnu korist od projekta su ranjive skupine (starije i nemoćne osobe) na području UA Rijeka. Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti; Usluga pomoći u kući uključuje dostavu hrane, lijekova, namirnica, higijenskih i ostalih potrepština korisnicima, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi i sl. Ukupno će uslugu koristiti 100 pripadnika ciljne skupine. Ovim projektom direktno će se povećati broj korisnika za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, što će doprinijeti socijalnom uključivanju ranjivih skupina i osjećaju osobnog dostojanstva. Ostvarenje rezultata projekta doprinosi realizaciji specifičnih ciljeva poziva tj.unaprjeđenju kvalitete i širenju izvaninstitucijskih usluga, te pružanju podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanju svijesti javnosti o istome, čim se direktno doprinosi realizaciji općeg cilja projekta.

 UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi1.746.494,10 kn te projekt traje od 14.12.2021.-14.12.2023.

Okrugli stol namijenjen je predstavnicima raznih institucija koji pružaju neki od oblika socijalnih usluga, krajnjim korisnicima te svim drugim zainteresiranim stranama.

U iščekivanju Vašeg dolaska.

Ravnateljica

Petra Šuljić