Dodjela pomoći

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na 8. sjednici održanoj dana 14.10.2009. donio je Pravila o dodjeli pomoći.

Pravila utvrđuju uvjete (kriterije), način i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu pomoći, a za provođenje je nadležna Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Korisnici moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: socijalne uvjete, uvjete prihoda, zdravstveno-invalidne uvjete i posebne uvjete. Uz pisanu zamolbu za dodjelu pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama korisnik mora dostaviti sve relevantne pisane dokaze koji potkrepljuju istinitosti navoda u zamolbi.

 

U pisanu dokumentaciju spadaju: prijedlog Društva Crvenog križa za dodjelu pomoći, važeće rješenje Centra za socijalnu skrbi Rijeka, dokaz o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje Rijeka, liječnički nalaz, zadnji odrezak mirovine, plaće i sl, te ostali dokumenti po potrebi.

 

Uvjeti prihoda za korisnike su: 1 član 2000,00 kn, 2 člana 2900,00 kn, 3 člana 3900,00 kna, 4 člana 5000,00 kn, te svaki daljnji član cenzus se povećava za 700,00 kn.

 

Posebni uvjeti kao što su invalidnost, nemoć, duboka starost i broj djece dokazuju se liječničkim nalazom ili rješenjem Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Korisnik može dobiti pomoć do dva puta tijekom kalendarske godine, s tim da je dužan svaki put priložiti uz zamolbu svu potrebnu dokumentaciju koja zadovoljava propisanim kriterijima. Prema zaključku Komisije za socijalne aktivnosti i pomoći Gradskog društva Crvenog križa Rijeka osobe koji su korisnici Pučke kuhinje ne ostvaraju pravo na dodjelu pomoći.