Dodjela pomoći

Odbor Gradskog društva Rijeka na 28. sjednici održanoj 28.9.2023. godine donio je Pravila o dodjeli pomoći.

 

Pravila utvrđuju kriterije, način i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu pomoći a za provođenje nadležna je Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

 

Korisnici moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • Socijalni uvjeti
  • Uvjeti prihoda koji prate financijske cenzuse Grada Rijeke ( 1 član kućanstva prihod ne veći od 485 eura, 2 člana kućanstva ukupni prihod ne veći od 617 eura, 3 člana kućanstva ukupni prihod ne veći 749 eura, 4 i više člana kućanstva ukupni prihod ne veći od 1.015 eura)
  • Zdravstveno-invalidni uvjeti

Uz pisanu zamolbu za dodjelu pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama korisnik mora dostaviti sve relevantne dokaze koji potkrijepljuju istinitost navoda u zamolbi. U pisanu dokumentaciju spadaju: prijedlog Društva Crvenog križa za dodjelu pomoći, važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz o nezaposlenosti, liječnički nalaz, zadnji odrezak mirovine ili plaće za sve članove kućanstva koji prihoduju, dokaz o broju članova kućanstva (račun za vodu, ugovor o podstanarstvu i sl.)

 

Korisnik može dobiti pomoć do dva puta u kalendarskoj godini s tim da je dužan svaki put uz zamolbu priložiti svu potrebnu dokumentaciju.
Prema Pravilima o dodjeli pomoći, korisnici Pučke kuhinje ne ostvaruju pravo na paket pomoći.